Poradna pro závislosti

V naší poradně nabízíme rovněž odbornou pomoc a podporu lidem, kteří jsou ohroženi závislostí
nebo již závislí na návykových látkách. Pomoc je určena také rodinným příslušníkům a blízkým
osobám lidí s problémem závislosti.

Pro koho je služba určena:

Lidem, jejichž životní způsoby vedou nebo mohou vést ke konfliktu v rodině, na pracovišti či ve společnosti.
Lidem, kteří experimentují s návykovými látkami (alkohol, drogy, léky), jsou problémovými uživateli
návykových látek, jsou závislí na návykových látkách nebo mají problém s patologickým hráčstvím
(gamblerství - výherní automaty, sázení, ruleta).

Nabízíme:
  • odborné poradenství a ambulantní terapii
  • v indikovaných případech zprostředkování ústavní léčby a poskytnutí následné ambulantní péče
  • podporu při abstinenci
  • skupinovou terapii pro závislé na alkoholu
  • podporu rodinám a blízkým osobám lidí závislých nebo ohrožených závislostí
Terapie závislostí je dobrovolná a klient může spolupráci kdykoli ukončit i bez udání důvodu.
Veškeré kontakty potřebné pro spolupráci s Poradnou pro závislosti najdete zde.
Kamna
Kdo se na nás muže obrátit
Co nabízíme
x
Jak si domluvit konzultaci
Pracovníci poradny
Kde najdete poradnu
kamna