Co nabízíme?

Nabízíme odbornou poradenskou a terapeutickou pomoc v krizi nebo obtížné životní situaci, do které se může
dostat každý v důsledku nečekaných změn a zvýšených životních nároků.
Cílem naší práce je opětovné zapojení klientů do normálního života, posílení, obnovení a zlepšení jejich
schopností řešit samostatně problémové situace, dokázat si poradit a pomoci sami, využívat svých vlastních
možností.

Zaručujeme diskrétnost a mlčenlivost. K návštěvě u nás není potřeba doporučení. Je možno vystupovat
i anonymně. Naše služby jsou bezplatné.

Můžeme Vám nabídnout pomoc, odborné vedení a podporu:

  • ve složité životní situaci nebo v osobní krizi (existenční potíže, ztráta zaměstnání, domácí násilí, ztráta blízkého člověka aj.)
  • při řešení komplikací v partnerských vztazích (výběr partnera, krize, komunikace aj.)
  • při řešení konfliktů v rodinných, mezigeneračních a mezilidských vztazích
  • v rozvodové situaci a v úpravě vztahů po rozvodu
  • při zprostředkování rodičovských dohod
  • při řešení osobních témat (zvládání zátěžových a stresových situací, sebepoznání, sebedůvěra, hledání smyslu života a životní orientace, osamělost, tréma aj.)
  • při výchovném vedení dětí (vývoj dítěte, vzdor, potíže v komunikace aj.)
  • při zvládání závislostí
  • při získávání informací v sociálně-právní problematice
Kamna
Kdo se na nás muže obrátit
x
Poradna pro závislosti
Jak si domluvit konzultaci
Pracovníci poradny
Kde najdete poradnu
kamna