Rodinná poradna v Jablonci nad Nisou má dlouholetou tradici. Nabízí služby klientům již od roku 1977.
Za tu dobu vyhledalo její pomoc mnoho klientů. Věříme, že i vám mužeme nabídnout účinnou spolupráci
při řešení vaší životní situace.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je zařízením Centra intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvkové organizace, které sídlí v ulici Tanvaldská 269,
463 11 Liberec 30. Poradna poskytuje i poradenství v oblasti závislostí.

Poradna patří mezi zařízení sociálních služeb a vyvíjí činnost v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Služby Poradny jsou registrovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
jako odborné sociální poradenství a jejich kvalita je zaručena dodržováním Standardů kvality sociálních služeb.

PDF Informace o zpracování osobních údajů - GDPR
PDF Výroční zpráva 2017
PDF Výroční zpráva 2016
PDF Výroční zpráva 2015
PDF Etický kodex
PDF Organizační řád CIPS LK
PDF Zřizovací listina CIPS LK
PDF Příloha zřizovací listiny
Budova poradny
Kamna
Kdo se na nás muže obrátit
Co nabízíme
Poradna pro závislosti
Jak si domluvit konzultaci
Pracovníci poradny
Kde najdete poradnu
kamna